Inne

Czym różni się separacja od rozwodu?

Z danych statystycznych wynika, że liczba rozwodów w Polsce regularnie rośnie. Niemal każdy z nas zna już kogoś, kogo małżeństwo zakończyło się rozwodem. Tymczasem separacja – instytucja podobna nieco do rozwodu, choć mniej „zaawansowana” w skutkach – nadal pozostaje znacznie mniej popularna. Czym właściwie jest separacja i jakie są jej skutki?

Czym jest separacja?

Separacja to instytucja prawa rodzinnego, skonstruowana w pewnym sensie podobnie do rozwodu. Jej skutki są jednak nieco inne – można powiedzieć, że choć wiąże się ona z rozdzieleniem małżonków w wielu sferach życia, to jednak nie we wszystkich. To, czy w naszym przypadku lepiej zdecydować się na rozwód czy separację najlepiej jest przemyśleć, znając skutki obu tych instytucji. Warto też przedyskutować tę kwestię z adwokatem (może to być także inny prawnik, np. radca prawny), jest on bowiem w stanie ocenić naszą sytuację z punktu widzenia przepisów prawa.

Jakie są skutki separacji?

Podstawowe skutki separacji to:

  1. utrzymanie małżeństwa (małżonkowie nadal pozostają małżeństwem, jest to podstawowa różnica w stosunku do rozwodu);
  2. w związku z powyższym po orzeczeniu separacji nie ma możliwości zawarcia kolejnego małżeństwa;
  3. ustaje wspólność majątkowa między małżonkami.

Czy w sprawie o separację trzeba mieć adwokata?

W obu przypadkach (zarówno separacji, jak i rozwodu) konieczne jest uzyskanie orzeczenia sądu. W postępowaniu nie musi reprezentować nas adwokat, aczkolwiek w praktyce jego udział często jest wskazany. Z uwagi na charakter sprawy, w której często dochodzą do głosu emocje, dobrze jest mieć kogoś, kto jest w stanie profesjonalnie i rzetelnie ocenić stan sprawy. Taką osobą z pewnością może być właśnie pełnomocnik, zwłaszcza specjalizujący się w sprawach rodzinnych.