Inne

Prawo spadkowe – co warto wiedzieć?

Spadek po osobie zmarłej jest nie tylko darem, ale może być także dużym kłopotem, zwłaszcza gdy ciążą na danych nieruchomościach długi. Warto zatem wiedzieć, kiedy dobrze jest odrzucić wolę zmarłego zapisaną w testamencie.

Czy można dziedziczyć długi?

Długi najczęściej dziedziczy się wraz z przyjęciem testamentu. Dobrze jest też wspomnieć, że windykacja długów może być także umorzona, jeśli zapisobiorca odrzuci testament. Dlatego warto wcześniej dokładnie przeczytać wszystkie punkty testamentu przed jego podpisaniem. Należy też pamiętać, że prawo spadkowe zabrania wycofania się z decyzji w przypadku gdy dziedzic się rozmyśli, a dokumenty zostaną już podpisane w obecności notariusza.

Jakie są tryby dziedziczenia?

Prawo spadkowe daje dwie możliwości dziedziczenia, które reguluje czwarta księga kodeksu cywilnego. W kodeksie tym wyróżnia się zatem takie tryby jak:

– testamentowe – osoba stworzyła przed swoją śmiercią testament, w którym opisuje, co konkretnie dostaje dana osoba,
– ustawowe – jest to dziedziczenie tak zwane beztestamentowe, które polega na tym, że bez ważnego dokumentu następuje dziedziczenie ustawowe.

Warto wspomnieć, że przy dziedziczeniu ustawowym są regulujące to przepisy prawne, dzięki czemu jest zachowany porządek dziedziczenia.

Czy można odrzucić spadek w imieniu dziecka?

Należy pamiętać, że windykacja może także dotyczyć małoletniego dziecka, szczególnie wtedy, gdy testament ten spisany jest przez rodziców danego dziecka. Wówczas prawo spadkowe przyjmuje, że osoba prawna, która jest opiekunem dziecka, może złożyć wniosek o odrzucenie spadku wraz z jego długami. Warto jednak pamiętać, że wcześniej musi się na to zgodzić sąd opiekuńczy, który upewni się, że odrzucenie testamentu jest na pewno w interesie dziecka. Dobrze jest zatem mieć przygotowane odpowiednie dokumenty, dzięki którym sąd bez problemu przyjmie odrzucenie testamentu wraz z długami, co sprawi, że dziecko nie będzie musiało spłacać nic wierzycielom.

Dobrze jest zaznaczyć, że windykacja długów może przejść na kolejną osobę, która prawnie może dziedziczyć testament w przypadku kiedy właściwy dziedzic odrzuci spadek. Warto też wspomnieć, że testament dziedziczony nie zawsze może sprowadzić ze sobą długi, ale dobrze jest to wcześniej dokładnie przeanalizować, czy opłaca się przyjąć dany testament.