Inne

Dlaczego warto znać prawo pracy?

Regulacje dotyczące prawa pracy są ważne zarówno dla osób zatrudniających, jak i podejmujących zatrudnienie. Przepisy związane z szeroko rozumianym zatrudnieniem oraz wynikającymi z tego relacjami między pracodawcą a pracownikiem są zawarte w kodeksie pracy. Zawsze przed podjęciem pracy, podpisaniu umowy należy mieć na uwadze obowiązujące rozporządzenia i ustawy.